רני רהב נפרד בכאב: "איזה אסון כבד, המומים כל כך"

רחוב ברקוביץ’ 4 תל אביב

מגדל המוזיאון, מיקוד: 64238

פקס: 03-7188556

4 Berkovitch St. Tel Aviv

The Museum Tower, zip code: 64238

Fax: 03-7188556